Πρόσκληση Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

 

Αγαπητά μέλη του Π.Ο.Φ.Α.

Σας καλούμε την Τρίτη 15 Μαΐου 2018 και ώρα 17:30 στην προβλεπόμενη από το καταστατικό Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών του Ομίλου μας. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον 3ο όροφο του νέου κτηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γραφείο 17 (Τ. Τσιλιμένη) στο Βόλο.

Θέματα της Γ. Συνέλευσης:

1. Απολογισμός διετούς δραστηριότητας του Δ. Σ.

2. Ταμειακός απολογισμός.

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ. Σ.

4. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Ομίλου.

Στην περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 15 του καταστατικού του Ομίλου τα μέλη τα οποία βρίσκονται εκτός έδρας δύνανται να ψηφίσουν μέσω συστημένης επιστολής προς τον αντιπρόεδρο του Π.Ο.Φ.Α. κ. Κώστα Μάγο (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Π.Τ.Π.Ε., Αργοναυτών και Φιλελλήνων 38221 Βόλος, υπόψη κ. Κ. Μάγου), στην οποία θα εσωκλείσουν την κατωτέρω εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. επιθυμούν.   

Διευκρινίζεται ότι στη Γενική Συνέλευση μετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν τακτοποιήσει τις προς τον Σύλλογο οικονομικές τους υποχρεώσεις (ετήσια συνδρομή 10 ευρώ) και όσοι εγγραφούν ως νέα μέλη.

 

 

Βόλος, 2 Μαΐου 2018

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

_____________________________________________________________________

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …………………………………………………… ………………………

με αρ. δελτίου ταυτότητας …………………………………………………………………………………..

Εξουσιοδοτώ τον/την …………………………………………………………………………………………..

μέλος του Δ.Σ. του Π.Ο.Φ.Α. να ψηφίσει αντ΄ εμού στις εκλογές ανάδειξης νέου Δ.Σ. του Πανελληνίου Ομίλου Φίλων Αφήγησης στις 15/5/2018 (στην περίπτωση μη απαρτίας στις 22/5/2018) .

 

 

…………………………………………….. (τόπος/ημερομηνία)

 

 

Ο/Η Υπογράφων/φουσα