Στο χορό των… παραμυθιών: Παλιά τέχνη, σύγχρονη τεχνική. Επιμέλεια Π. Παπαϊωάννου, Τ. Τσιλιμένη, Θ. Τσιαπλές. Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη». Καλλιπεύκη 2006

 

            Πρόκειται για την έκδοση των εργασιών του 2ου Φεστιβάλ Αφήγησης Κάτω Ολύμπου, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005 στην Καλλιπεύκη Λάρισας, από το Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Καλλιπευκιωτών. Στις 93 σελίδες του βιβλίου μπορεί ο αναγνώστης να περιηγηθεί στα δρώμενα του Φεστιβάλ και να διαπιστώσει την αναγκαιότητα της διατήρησης της τέχνης της αφήγησης στη σύγχρονη εποχή, τόσο για λόγους μνήμης, ιστορίας, πολιτισμού, παράδοσης, όσο και ως εργαλείο μάθησης για τα παιδιά.

            Το βιβλίο χωρίζεται σε δυο μέρη, Στο πρώτο με τίτλο «Θεωρητικές Προσεγγίσεις», αναπτύσσεται η ανακοίνωση της Επίκουρης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μαριάνθης Καπλάνογλου, με θέμα Λαϊκοί παραμυθάδες της περιοχής του Αιγαίου και η ανακοίνωση της Λίλης Λαμπρέλη Σύγχρονη αφήγηση: Απολίθωμα μιας μνήμης που χάνεται ή ζωντανός οργανισμός;

            Στο δεύτερο μέρος με τίτλο «Στο χορό των παραμυθιών», περιλαμβάνονται στίχοι των τραγουδιών που ακούστηκαν, τα παραμύθια και οι ιστορίες των παραδοσιακών καθώς και των σύγχρονων αφηγητών.

            Το βιβλίο περιέχει επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το Φεστιβάλ, καθώς και ένα DVD με «ζωντανές» τις ομιλίες και αφηγήσεις.

            Το βιβλίο εκτός από το ότι αποτελεί ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο υλικό με τις παραδοσιακές αφηγήσεις που περιλαμβάνει, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν να το αξιοποιήσουν στην τάξη τους  για προσέγγιση και ανάπτυξη ποικίλων θεμάτων του αναλυτικού προγράμματός τους, όπως Γλώσσα, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Λαϊκός πολιτισμός, Τοπικός πολιτισμός κ.α.

 

Καλλιπεύκη: Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Καλλιπευκιωτών «Η Πατωμένη», τηλ.: 6973331488.