Το παραμύθι στην εκπαίδευση. Ψυχοπαιδαγωγική διάσταση και αξιοποίηση. Κωνσταντίνος Μαλαφάντης. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα 2006, σελ. 385

 

Της Τασούλας Τσιλιμένη

 

Ο Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασχολείται με ζητήματα της παιδαγωγικής της λογοτεχνίας. Με το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται να συνεισφέρει στον τομέα που αφορά στην παιδαγωγική του παραμυθιού από θεωρητικής πλευράς και να επιβεβαιώσει την σπουδαιότητα της πρότασης που είχε υποβληθεί από τον ομότιμο καθηγητή Μιχ. Μερακλή και τον Καθηγητή κ. Β.Δ. Αναγνωστόπουλο στο Π.Ι. για την ένταξη του παραμυθιού στο Δημοτικό Σχολείο.

Το βιβλίο προλογίζει ο Μιχ. Μερακλής, ο οποίος αναφέρεται και στη συγγένεια που υπάρχει μεταξύ της «μαγικής σκέψης» του αρχαϊκού ανθρώπου και του παιδιού.

Στα τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου ο συγγραφέας αναφέρεται στο λαϊκό παραμύθι και στη μελέτη του, στο παραμύθι και τη θέση του στη σύγχρονη εποχή και στην εκπαίδευση, για να κλείσει με το κεφάλαιο που αναδεικνύει την ψυχοπαιδαγωγική διάσταση του παραμυθιού και πώς αυτό αξιοποιείται.

Το σύγγραμμα αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο την επανεξέταση του παραμυθιού ως παιδαγωγικό μέσο αλλά και την αξιοποίησή του ως πολιτισμικό αγαθό λαϊκής παράδοσης. Με αναφορές στη σχετική ιστορικο-παιδαγωγική βιβλιογραφία παλαιότερη και νεότερη που αφορά στο παραμύθι και στη σύνδεσή του με το χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και στη σύγκριση μεταξύ αναλυτικών προγραμμάτων της εκπαίδευσης, αναδεικνύει τον σύγχρονο προβληματισμό για την παιδαγωγική αξιοποίησή του.

Ο μελετητής επιχειρεί να προσεγγίσει το παραμύθι από την ψυχοπαιδαγωγική του σκοπιά με βάση τις θεωρίες του Freud του Bettelheim και του Piajet.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προτάσεις και τα παραδείγματα επιλογής αλλά και διδακτικής του παραμυθιού στην τάξη καθώς και τη  διαθεματική του διάσταση.

Το βιβλίο αφορά εκπαιδευτικούς, μελετητές και φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων και σχολών ψυχολογίας.